1 p2 3 4 5
Центр Громадських Експертиз
#ЦентрГромадськихЕкспертиз #Херсон #МиХерсонці #Україна #проект #Ткаченко #BritishCouncil #Ukraine #МыХерсонцы

Об'єднання «МИ-ХЕРСОНЦІ» створено з метою розвитку громадянського суспільства в Україні, побудови правової держави, захисту прав і свобод громадянина і людини. Як заявлялося раніше, Об'єднання бере активну участь у контролі за діяльністю органів влади і місцевого самоврядування з використанням інструментів, передбачених чинним законодавству.

Проаналізувавши Закон України «Про запобігання корупції», ми уважно вивчили статті 21 - Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. У ній описано такий інструмент як антикорупційна експертиза. Це діяльність з виявлення в нормативно-правових актах, проектах положень, які самостійно або в комплексі з іншими нормами, можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Так ось, згідно цієї статті, громадські об'єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від них інформацію про облік поданих пропозицій.

У зв'язку з цим виникла ідея об'єднати громадські організації, фахівців в сфері права, управління, економіки, громадських активістів, студентів, з метою створення платформи для діяльності в цьому напрямку. Так у Об'єднання «МИ- ХЕРСОНЦІ» народився проект створення Центру громадських експертиз, який фінансово підтримав Британська рада та Громадська організація «Агентство регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад» в рамках програми «Активні громадяни».

Метою створення платформи є розбудова громадянського суспільства, створення ефективного механізму контролю за владою з боку територіальної громади, запобігання корупції, створення нормативно-правової бази без корупціогенних чинників для ефективного розвитку МСБ.