1 p2 3 4 5
Правила утримання домашніх тварин у місті Херсоні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
20.02.2015 № 1717
Правила
утримання домашніх тварин у місті Херсоні

1. Загальні положення
1.1. Правила утримання домашніх тварин у місті Херсоні (далі – Правила розроблені відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів.
1.2. Правила – нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги до утримання та поводження з домашніми тваринами, визначаються права та обов’язки юридичних та фізичних осіб - власників домашніх тварин, а також контроль у цій сфері.
1.3. Дія Правил поширюється на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки Україні, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України ), а також на громадян, що утримують домашніх тварин на території м. Херсона.
1.4. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводженням з ними фізичних та юридичних осіб.
1.5. Відповідальність за дії домашніх тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.
1.6. Підприємства, установи, організації, а також громадяни, що поводжуються, утримують або/та розводять тварин, зобов’язані суворо дотримуватися вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», інших нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та цих Правил; не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також іншим тваринам. При цьому не допускається порушення природних прав тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
1.7. Правила базуються на принципах гуманного ставлення до тварин, захисту їх від жорстокого поводження, обліку та регулювання їх
чисельності гуманними методами, забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин у місті.
1.8. Херсонська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності до Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.9. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері, у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Визначення термінів

У Правилах терміни вживаються у такому значенні:
- біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства;
- бездоглядні тварини – домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях без власника та не на прив’язі;
- безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;
- власник домашньої тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;
- гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння поліпшенню якості їх життя тощо;
- домашні тварини – собаки, коти, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;
- евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
- екскременти – відходи життєдіяльності тварин;
- жорстоке поводження з тваринами – знущання з тварин, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям;
- жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
- ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного номерного знака;
- карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
- куточок живої природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санітарно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;
- майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;
- місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварин за умов дотримання вимог цих Правил;
- потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (додаток 1 до Правил утримання домашніх тварин у місті Херсоні), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід;
- притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та спеціально обладнані приміщення (території), призначені для тримання бездоглядних та безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних та ветеринарних служб;
- притулки (міні - притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних тварин, у т.ч. вилучених або конфіскованих;
- реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює підприємство, уповноважене у сфері поводження з тваринами, шляхом присвоєння тварині ідентифікаційного номерного знака та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин м. Херсона;
- собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин;
- спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями, наприклад, переслідування тварини, нанесення удару або ударів рукою, ногою, будь-яким предметом (палка, камінь тощо), а також вхід на територію об’єкта, що охороняться собакою;
- тварини – біологічні об’єкти, що належать до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому чисі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
- тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні - притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних із їх подальшим утриманням;
- умовно безпритульні тварини – собаки, що мешкають на автомобільних стоянках, базах, підприємствах, ринках, поблизу лікарень, дитсадків, шкіл тощо:
- утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
- чіпування тварин – метод ідентифікації кішок, собак, тхорів, гризунів, коней, екзотичних тварин, птахів і навіть риб, що полягає в імплантації під шкіру мікрочіпа з унікальним номером.

3. Утримання домашніх тварин

3.1. Кількість домашніх тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення чинного санітарно-епідеміологічного законодавства.
3.2. Умови утримання домашніх тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
3.3. Місце утримання домашніх тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
3.4. Місце утримання домашніх тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.
3.5. Власник домашньої тварини повинен забезпечити умови недопущення втечі тварини та нападу її на людину та інших тварин.
3.6. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк тощо) з обов’язковим створенням умов, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
3.7. У квартирах чи будинках допускається утримання диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі, і яким можуть бути забезпечені передбачені п.3.2 умови для утримання.
3.8. Особи, які утримують тварин, зобов’язані:
- забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та цих Правил;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;
- дбати про тварину, шляхом забезпечення її достатньою кількістю їжі та постійним доступом до води, а також іншими необхідними для життя потребами;
- дотримуватися вимог Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;
- реєструвати (перереєструвати) домашніх тварин (крім котів, реєстрація яких здійснюється за бажанням власника) на підприємстві, уповноваженому в сфері поводження з тваринами, віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення, ці Правила, а на собак, крім того, і номерний індивідуальний знак (жетон). Номерний індивідуальний знак (жетон) прикріплюється до нашийника тварини. За бажанням власника, тварину можливо ідентифікувати шляхом чіпування;
- новопридбаних домашніх тварин необхідно зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання (крім котів, реєстрація яких здійснюється за бажанням власника);
- тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі, з дотриманням заходів безпеки людей та інших тварин;
- про наявність таких собак застерігати написом при вході та за периметром об’єкта або території;
- виводити собак на сходи, у двори, території загального користування, об’єкти благоустрою лише на повідку, а собак з підвищеною агресивністю – обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;
- не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах, територій загального користування, об’єктів благоустрою;
- прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоповерхових будинків, на сходах, у ліфтах, на прибудинкових територіях, зелених зонах та інших місцях загального користування, об’єктах благоустрою, з подальшим видаленням до сміттєзбірників (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
- забезпечити наявність повідка та намордника, необхідних для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
- забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з номерним індивідуальним знаком (жетоном);
- забезпечувати своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги (обстеження, лікування, щеплення тощо);
- у разі неможливості подальшого утримання тварини, передати її у власність іншої особи або здати до притулку (в разі наявності);
- у випадках падежу тварин негайно повідомляти Управління ветеринарної медицини в м. Херсоні, здавати трупи тварин до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Херсоні, реєстраційні свідоцтва, а на собак – номерні індивідуальні знаки (жетони);
- негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти до ветеринарної установи тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування;
- у разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування, повідомити про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Херсоні, з метою вилову і доставки їх до установи ветеринарної медицини;
- надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок на вимогу посадових осіб установ ветеринарної медицини, забезпечуючи надійну фіксацію тварини при проведенні вказаних заходів;
- забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;
- негайно ізолювати тварину і звертатися до установи ветеринарної медицини у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;
- у разі смерті тварини письмово повідомити організацію, яка видала реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак для внесення змін до загальної електронної бази домашніх непродуктивних тварин;
- відшкодовувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну юридичної або фізичної особи, а також відшкодовувати витрати на лікування у разі нанесення тілесних ушкоджень людині або іншій тварині;
- надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих та проявила неспровоковану агресію до людей і тварин;
- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей.
3.9. Власники домашніх тварин мають право:
3.9.1. Утримувати домашніх тварин:
- у квартирах, гуртожитках, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири, гуртожитку. Забороняється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;

- кількість тварин, що утримуються, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоологічних вимог;
- у зоокутках дитячих, освітніх, наукових, санітарно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу, за погодженням з управліннями санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- на території присадибної земельної ділянки – за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;
- собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій – за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі.
3.9.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.
3.9.3. Вигулювати собак у місцях, відведених та облаштованих для цієї мети, без повідків та намордників.
3.9.4. Виводити собак із жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку (не більше 1,2 м), а тих, які належать до категорії потенційно небезпечних порід, – у наморднику, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей.
3.9.5. Транспортувати тварин усіма видами транспорту загального користування відповідно до правил транспортування тварин у даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей.
3.10. Юридичні особи мають право утримувати домашніх тварин, за умови наявності погодження з управлінням ветеринарної медицини м. Херсона та відмітки про щорічне щеплення проти сказу:
- для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;
- для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.
3.11. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними управліннями складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, утримання яких дозволено у пункті 3.1 цих Правил, у відповідності до вимог законодавства України.
3.12. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
- видалення екскрементів тварини.

3.13. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
3.14. Власникам домашніх тварин забороняється:
- утримувати тварин незареєстрованими (крім котів, реєстрація яких здійснюється за бажанням власника);
- продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів;
- вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
- вигулювати собак без повідка та намордника у не визначених спеціально для цього місцях, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;
- приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) до приміщень магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, до інших місць загального користування тощо;
- доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, у стані алкогольного сп’яніння, визнаних недієздатними, фізично не спроможних керувати твариною;
- купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідної ветеринарної довідки та ветеринарно-санітарного паспорта тварини;
- розводити тварин із виявленими генетичними змінами та патологіями, що спричиняють їх страждання;
- розводити тварин зі спадковою закріпленою агресивністю;
- жорстоко поводитися з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;
- наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що можуть призвести до травмування;
- при поводженні з тваринами використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину;
- примушувати до нападу одних тварин на інших, крім випадків тренування собак мисливських порід на спеціально відведених територіях;
- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
- вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;
- збільшувати кількість безпритульних тварин, шляхом неконтрольованого їх розмноження та викидання новонародженого приплоду, а також дорослих собак та котів;
- викидати трупи собак та котів до контейнерів для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.
3.15. При проведенні больових процедур обов’язково застосовувати знеболюючі препарати.
4. Загальні вимоги до вигулу тварин
4.1. Дозволяється вигулювати собак у місцях, спеціально відведених та обладнаних для цієї мети.
4.2. Забороняється перебувати з собаками в садах, скверах (крім спеціально відведених місць), на території об’єктів природно-заповідного фонду, дитячих та навчальних закладів, на стадіонах, пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купати собак у водоймищах, у місцях масового купання людей, інших громадських місцях, де тварини можуть заподіяти шкоду людям чи іншим тваринам.
4.3. Місця вигулу собак облаштовуються на відстані не ближче ніж 40 м від житлових та громадських будівель, дитячих та спортивних майданчиків, із дотриманням санітарних норм, огороджуються та облаштовуються належним чином.
4.4. Всі місця вигулу собак повинні бути обладнанні спеціальними встановленими інформаційними табличками та обладнані контейнерами для збирання сміття та екскрементів.
4.5. У разі виявлення зооантропонозних захворювань на місцях або в зонах для вигулу тварин, підприємства, що обслуговують відповідні ділянки, повинні забезпечити дезінфекцію місць та зон вигулу тварин не менше ніж три доби. Про факт дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.
4.6. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
4.7. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані супроводжувати їх під час появи поза місцями їхнього постійного утримання.
4.8. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.
4.9. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим, в нетверезому стані або фізично не спроможним керувати твариною.
5. Транспортування тварин
5.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:
- на задній площадці транспортного засобу;

- за наявності на собаці ошийника з номерним індивідуальним знаком (жетоном) і реєстраційного посвідчення;
- для собак середніх та крупних порід – на короткому повідку і в наморднику, для собак дрібних порід та котів – у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також умови, безпечні для її здоров’я;
- за умови дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.
5.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна запобігати порушенню санітарно-гігієнічних умов. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.
5.3. Транспортування та сплату за перевезення тварин здійснювати з дотриманням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей.
6. Реєстрація домашніх тварин
6.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:
- єдиного обліку домашніх тварин у місті;
- організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
- контролю за чисельністю безпритульних тварин;
- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно - санітарних вимог;
- забезпечення епізоотичного благополуччя;
- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин у м. Херсоні.
6.2. Реєстрацію домашніх тварин здійснює спеціальне підприємство, уповноважене у сфері поводження з тваринами, за участі житлово-експлуатаційних організацій та квартальних комітетів.
6.3. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні собаки віком більше 60 діб з моменту їх народження, що належать, на правах власності або інших підставах, фізичним або юридичним особам.
6.4. Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі - члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних домашніх тварин м. Херсона, незалежно від реєстрації у кінологічній організації.
6.5. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного посвідчення встановленого зразка.
6.6. Власники домашніх тварин, які не є мешканцями міста Херсона, але планують перебувати на території міста з тваринами більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину в установленому порядку.
6.7. Власники домашніх тварин, які не є мешканцями міста Херсона, але перебувають на території міста з тваринами менше 30 діб, повинні мати при собі ветеринарні свідоцтва з відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу.
6.8. Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється в приміщенні підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами. В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитися безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.
6.9. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями про власника тварини, виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тощо із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин м. Херсона. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
6.10. Для проведення реєстрації (переєстрації) власник тварини повинен надати:
- паспорт або свідоцтво про реєстрацію (для юридичних осіб);
- документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати збору з власників собак;
- документи, що підтверджують походження тварини (родовід), за наявності;
- ветеринарно-санітарний паспорт тварини;
- документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) у тварини (ветеринарна довідка);
- договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак, за переліком, згідно з Додатком до Правил, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;
- реєстраційне посвідчення встановленого зразка (у разі переєстрації та за його наявності).
6.11. Власник потенційно небезпечної породи собаки та собаки, визнаної небезпечною (додаток до Правил), зобов’язаний зареєструвати собаку та пройти процедуру ідентифікації, за умови наявності:
- свідоцтва про отримання мінімуму знань з питань дресирування та утримання тварин, що видається в громадських кінологічних організаціях, які входять до міжнародних кінологічних спілок, та підтверджує адаптованість собаки до умов населеного пункту;
- медичної довідки щодо відсутності протипоказань, пов’язаних із психічними захворюваннями, алкоголізмом, наркоманією або токсикоманією;
- до моменту реєстрації, власники собак, породи яких зазначені у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам», повинні укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
6.12. При проведенні реєстрації (перереєстрації) є обов’язковою присутність тварини, яку реєструють, або наявність довідки голови квартального комітету, житлово-експлуатаційної організації, що підтверджує наявність домашньої тварини.
6.13. Перереєстрація тварини проводиться в разі втрати реєстраційного посвідчення, зміни її власника або місця його проживання. При перереєстрації надається нове посвідчення про реєстрацію без зміни номерного індивідуального знака (жетона), крім випадків, коли реєстрацію було проведено в іншому населеному пункті.
6.14. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.
6.15. Сплата за реєстрацію (перереєстрацію) тварини проводиться відповідно до чинного законодавства безпосередньо під час проведення реєстрації у розмірі, визначеному в установленому порядку.
6.16. Спеціальне підприємство, уповноважене у сфері поводження з тваринами, повинно протягом 10 робочих днів зареєструвати тварину, видати власнику друковане видання Правил утримання домашніх тварин у місті Херсоні, реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальній знак (жетон) або, за бажанням власника, ідентифікувати тварину шляхом чіпування, а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення та видачі реєстраційного посвідчення та друкованого видання Правил утримання домашніх тварин у місті Херсоні підтверджується підписом власника тварини в журналі реєстрації тварин.
6.17. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, які утримують тварин, обов’язково сплачують усі обов’язкові платежі , передбачені чинним законодавством.

7. Поводження з безпритульними та бездоглядними
тваринами

7.1. Вилов та тимчасова ізоляція безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності проводиться спеціалізованим підприємством, уповноваженим у сфері поводження з тваринами у м. Херсоні. На період тимчасової ізоляції тварини утримуються на карантинному майданчику.
7.2. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними індивідуальними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях (на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях), а також коти вважаються бездоглядними і підлягають відлову. Виловлені тварини доставляються на підприємство, уповноважене у сфері поводження з тваринами.
7.3. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
7.4. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих (неконтрольовані та агресивні дії).
7.5. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків ветеринарного лікаря про їхній стан здоров’я повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, спеціалізоване підприємство, уповноважене у сфері поводження з тваринами у м. Херсоні, приймає рішення щодо подальшого поводження з твариною (лікування, нагляд або евтаназія).
7.6. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку – після 22-ї години). Вилов здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Херсоні.
Часом відлову вважається час безпосереднього відлову тварини, який зафіксовано в Журналі обліку відловлених тварин. До цього Журналу вносяться відомості про вид тварини, стать, забарвлення, особливі прикмети, місце відлову.
7.7. Спеціалісти підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у місті Херсоні, при виконанні робіт, пов’язаних із виловом тварин, повинні мати при собі службове посвідчення, що підтверджує їх трудові відосини з цим підприємством. Дане посвідчення при виконанні робіт, пов’язаних із виловом тварин, пред’являється, у разі вимоги (необхідності), представникам органів внутрішніх справ, виконавчих органів міської ради, громадських організацій, органів самоорганізації населення, житлово-експлуатаційних організацій, громадянам тощо.
7.8. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову утримуються на карантинному майданчику і можуть бути повернуті власникам після огляду ветеринаром, реєстраційного посвідчення (для котів – за наявності) та оплати вартості витрат на вилов і утримання. За бажанням власника тварини, вона може бути повернута до закінчення встановленого терміну карантину, за умови виконання вимог, обумовлених у цьому пункті.
7.9. Виловлені бродячі тварини протягом п’яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинному майданчику підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям для передачі їх у спеціалізовані притулки.
7.10. Перед поверненням до середовища мешкання чи власникам, тварини підлягають щепленню проти сказу.
7.11. Власники зобов’язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і, за вказівкою ветеринарної установи, доставляти їх для огляду.
7.12. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернуті до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані.
7.13. До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
7.14. При вилові безпритульних тварин та їх транспортуванні обов’язковим є дотримання норм гуманності стосовно цих тварин.
7.15. При вилові безпритульних тварин забороняється:
- використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
- відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, що потребують їх ізоляції (у разі якщо вони становлять небезпеку для оточуючих);
- привласнювати собі відловлених тварин.
7.16. У випадках, коли неможливо встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.
7.17. Повернення стерилізованих тварин до середовища мешкання здійснюється спеціалістами підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами.
7.18. Якщо протягом семи днів з моменту затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, підприємством, уповноваженним у сфері поводження з тваринами приймається рішення щодо подальшого поводження із цією твариною.
7.19. Вилов безпритульних та бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей. У даному випадку вилов тварин проводиться без нанесення їм шкоди, з подальшим повідомленням підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у місті Херсоні, або зоозахисної громадської організації, які забезпечують вивезення цих тварин на карантинний майданчик.

8. Продаж та придбання домашніх тварин

8.1. Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин:
- на території власника тварини;
- в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та інших організаціях;
- у притулках;
- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого чинним порядком;
- на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином, згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.
8.2. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляції.
8.3. Дозволяється відчуження цуценят та кошенят віком не менше двох місяців.

9. Особливості права власності та інших речових
прав на тварин

9.1. Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов’язком дотримання норм і вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
9.2. Право власності або інші речові права на тварин, у разі жорстокого поводження з ними, можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.
9.3. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх змінюють.
9.4. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

10. Особливості угод, предметом яких є тварини

10.1. Продаж із попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям можливий за умови дотримання Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
10.2. Продавець тварини зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.
10.3. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

11. Профілактичні та протиепізоотичні заходи

11.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку, повинні щорічно в обов’язковому порядку бути щеплені проти сказу в закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.
11.2. Всі власники собак та котів зобов’язані, на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини, надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.
У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
Тимчасова ізоляція тварин може проводитися в установленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
11.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.
11.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомити Управління ветеринарної медицини у м. Херсоні та ізолювати таких тварин.
11.5. Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також надавати для тимчасової ізоляції тварин, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншим тваринам.

12. Умертвіння тварин

12.1. Умертвіння тварин допускається у наступних випадках:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу агресивної тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.
12.2. При умертвінні тварин дотримуються таких вимог:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином;
- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння.

13. Відповідальність осіб, які утримують домашніх тварин

13.1. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися вимог законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм та не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
13.2. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством України, зокрема за:
- жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;
- порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України «Про ветеринарну службу», іншими актами законодавства, а також рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань боротьби з епізоотіями;
- порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою та Правил благоустрою міста Херсона;
- знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників, та інших об’єктів озеленення в населених пунктах , невжиття заходів для їх охорони;
- порушення правил утримання тварин: утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, понад установлену кількість та незареєстрованими, приведення собак у громадські місця, вигулювання без повідків та намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) та в не відведених для цього місцях;
- повторне протягом року вчинення порушення правил утримання тварин, з числа передбачених попереднім абзацом, та за дії, що призвели до заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну;
- непроведення регулювання приплоду домашніх тварин шляхом стерилізації;
- торгівлю з рук у невстановлених місцях;
- порушення вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах та громадських місцях;
- порушення вимог цих Правил.

14. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил утримання домашніх тварин у м. Херсоні

14.1. Контроль за додержанням цих Правил на території міста Херсона в межах повноважень здійснюється Херсонським міським управлінням УМВС України в Херсонській області, Управлінням ветеринарної медицини в м. Херсоні, виконавчими органами міської ради, виконавчими органами районних у місті Херсоні рад, Державною екологічною інспекцією у Херсонській області, громадськими організаціями.
14.2. Органи внутрішніх справ здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
14.3. Міліція в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», має право використовувати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини.
14.4. Управління ветеринарної медицини у м. Херсоні здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.
14.5. Виконавчі органи Херсонської міської ради, районних у м. Херсоні рад:
- координують діяльність, у разі наявності, підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів стосовно утримання собак, котів та інших тварин;
- накладають карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснюють контроль за виконанням карантинних заходів;
- здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері утримання собак, котів та інших тварин юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
- у разі створення, забезпечують облаштування місць та зон для вигулу собак;
- визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак;
- залучають квартальні комітети до контролю за додержанням цих Правил та своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками тварин.

14.6. Житлово-експлуатаційні організації, незалежно від форм власності та підпорядкування:
- забезпечують тримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
- забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) тварин;
- сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів, надають приміщення для проведення профілактичних щеплень проти сказу;
- сприяють виконанню своїх посадових обов'язків спеціалістам підприємства, спеціально уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами, стосовно вилову безпритульних тварин.
14.7. Службові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, голови квартальних комітетів:
- слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території, та додержанням цих Правил;
- повідомляють спеціалістів підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Херсоні, про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ними своїх обов'язків.
14.8. Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання домашніх тварин:
- здійснюють повноваження в межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів.

15. Контроль громадських організацій (об’єднань) у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та дотриманні вимог Правил

15.1. Громадські організації:
- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
- беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх тварин;
- беруть участь у проведені рейдів-перевірок щодо дотримання Правил юридичними та фізичними особами;
- мають право звертатися за допомогою до компетентних органів для запобігання і припинення дій жорстокого ставлення до тварин згідно з чинним законодавством;
- беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
- подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.
15.2. Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України, на основі їх Статутів.